Cum este corect – aș / aşi sau a-şi (da, spune, oferi etc.)?


Aș, Ași sau A-și ?


 

Nu numai elevii, dar şi persoane adulte, în diverse contexte de comunicare scrisă, inclusiv pe internet, întâmpină dificultăţi când este vorba de ortografierea structurilor menţionate în titlul articolului – aşi/a-şi/aş (da, spune, oferi etc.).
Trebuie precizat de la început că aşi (scris într-un singur cuvânt) alăturat unui verb – aşi da, aşi spune, aşi oferi, aşi cumpăra, aşi dori s.a.m.d. – nu are sens. În limba română, aşieste doar pluralul substantivului as, cu sensurile: 1. Carte de joc marcată cu un singur punct sau semn şi care, de obicei, este considerată ca având cea mai mare valoare fată de cărţile de aceeaşi culoare; birlic. 2. Fig. Persoană care se distinge în mod cu totul deosebit într-un domeniu oarecare prin pricepere sau îndemânare; 3. Monedă romană de aramă sau de bronz, folosită ca unitate monetară. – Din fr. as, it. asso (DEX).


Aș :


 – (fără –i) este verbul auxiliar al modului conditional-optativ, forma de persoana I, singular şi aceasta este singura ortografiere corectă, în acest caz (al conditionalului). Se va spune corect, de exemplu: Eu aş da oricât pentru îndeplinirea acestei dorinţe/Aş spune adevărul/Aş oferi flori colegelor/Aş cumpăra câteva cadouri/Aş pleca/Aş rămâne etc.
Atenţie! Când auxiliarul condiţionalului optativ este precedat de un pronume personal, forma neaccentuata, între cele două părţi de vorbire se foloseşte cratima: Eu ţi-aş spune adevărul/Eu le-aş da informaţiile necesare/Eu v-aş conduce la aeroport/Eu i-aş însoţi până în oraş etc.

Structura a-şi este, de asemenea, corectă, dar numai atunci când este vorba de un verb la modul infinitiv, construit cu pronumele reflexiv, forma neaccentuata – şi (de la siesi, îşi): A-şi cheltui acum toate economiile ar fi un gest necugetat/A-şi da arama pe fata sta în obiceiul lui/A-şi îngădui o abatere de la regulă nu este de netolerat etc.

Aș, Ași sau A-și ?

One thought to “Cum este corect – aș / aşi sau a-şi (da, spune, oferi etc.)?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *